Slagplug Techniekonderwijs

Slagplug heeft een ‘Rotterdamsche’ visie op techniek en het onderwijs. Inspirerende en bovenal praktische lessen liggen hieraan ten grondslag. Het vak is bij uitstek geschikt om een leeromgeving in te richten waar kinderen van nature in geïnteresseerd zijn. Leren door zelf doen draagt bij aan een actieve en nieuwsgierige houding van de leerling. Aan de slag!

Niewsgierig?

Neem contact op met Mark Jolly om eens kennis te maken. We kijken er naar uit het programma nader toe te lichten en gaan graag met u om tafel om het technisch curriculum binnen uw school verder vorm en kleur te geven.

Op vrijdagen organiseren wij proeflessen op nieuwe scholen.

Slagplug

Werkplaats
Pelsertstraat 3F
3044 CH Rotterdam
Mark Jolly: 06 493 563 83
info@slagplug.nl

© 2022 - Slagplug Techniekonderwijs